Увага! Це стара версія сайту! Просимо реєструватися на новому діючому сайті конференції https://conf.oa.edu.ua/index.php/ecconf/ecxviii
«Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації»
Місце проведення
Терміни
Стати учасником

Національний університет
"Острозька академія"
м. Острог

Подача заявок на участь:
до 24 березня 2019
Початок конференції:
28 березня 2019

Заявка на участь у конференції із поданням матеріалів

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ


Вступне слово
Наукова бібліотека, конфернеція, острозька академія

Шановні колеги,

Запрошуємо Вас взяти участь у ХVI всеукраїнській науково-практичній он-лайн конференції молодих учених та студентів «Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації».

 Інформаційне повідомлення (pdf, 426 Мб)

Організаційний комітет
Кралюк П.М.,
перший проректор з навчально-наукової роботи Національного університету «Острозька академія», доктор філософських наук, професор - голова;
Козак Л.В.,
декан економічного факультету Національного університету «Острозька академія», доктор економічних наук, доцент;
Дем'ячук О.І.,
заступник декана економічного факультету з навчально-наукової роботи Національного університету «Острозька академія», кандидат економічних наук, доцент;
Онишко С.В.,
завідувач кафедри фінансових ринків Університету державної фіскальної служби України, доктор економічних наук, професор;
Левицька С.О.,
професор кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господартства та природокористування, доктор економічних наук, професор;
Череп А.В.,
декан економічного факультету Запорізького національного університету, доктор економічних наук, професор;
Янковський І.А.,
декан факультету банківської справи закладу освіти «Поліський державний університет», кандидат економічних наук, доцент;
Вітлінський В.В.,
завідувач кафедри економіко-математичного моделювання Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор;
Максишко Н. К.,
завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету, доктор економічних наук, професор;
Мамонтова Н.А.,
завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія», доктор економічних наук, професор;
Власюк А.П.,
завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія», доктор технічних наук, професор;
Іванчук Н. В.,
завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національного університету «Острозька академія», кандидат економічних наук, доцент;
Топішко І.І.,
доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національного університету «Острозька академія», кандидат економічних наук, доцент;
Кнейслер О. В.,
завідувач кафедри фінансів суб`єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор;
Яворська Т.В.,
професор кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка, доктор економічних наук, професор;
Галецька Т.І.,
старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національного університету «Острозька академія», кандидат економічних наук;
Октисюк Є.В.,
керівник об'єднання студентів економічного факультету «Клуб «Економіст»» Національного університету «Острозька академія»;

Тематичні напрямки роботи конференції

- Модернізація бюджетної, податкової та соціальної політики держави.

- Ринок фінансових послуг: стан та перспективи розвитку.

- Особливості функціонування підприємств в сучасних умовах.

- Розвиток маркетингу в умовах глобалізації.

- Теорія та практика обліку, аналізу та аудиту.

- Математичні моделі та інформаційні технології в економіці.

- Інтеграційні процеси у світовій економіці.


Робочі мови конференції: українська,англійська, російська.

Вимоги до оформлення статей:

1. Текст статті повинен містити 5-7 повних сторінок, включаючи літературу (не менше чотирьох джерел), набраний у редакторі Microsoft Word, у форматі DOC, сторінки не нумеруються, поля по 2 см, шрифт Times New Roman (розмір шрифту – 14), 1 інтервал між рядками, відступ на абзац 1 – не користуватись кнопкою табуляції.

2. Наукові статті повинні містити обов’язкові складові, а саме: Складові

3. У разі значного відхилення електронного варіанта від зазначених рекомендацій, оргкомітет залишає за собою право редакції авторського тексту, а також відхилення статті від друку в електронному збірнику.

4. Заявка на участь у конференції повинна містити інформацію (зазначена інформація необхідна для коректного оформлення статті):ІнформаціяУмови участі в конференції

Заявку на участь та статтю в електронному варіанті, відскановану рецензію наукового керівника і копію квитанції про оплату до 13 березня 2018 року завантажити на сайті http://ecconf.oa.edu.ua

Надіслані матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від оргкомітету конференції підтвердження на e-mail учасника.

Файли назвати прізвищем автора англійськими літерами (наприклад: Karpova_statya.doc, Karpova_zayavka.doc, Karpova_kvytansiya.doc, Karpova_recenzia.doc), запакувати в архів (Karpova.zip).

Організаційний внесок учасників:

- 50 грн. (організаційний внесок включає часткові витрати на проведення конференції, pdf формат програми конференції та збірника статей).

Реквізити для оплати:

Національний університет «Острозька академія», код 22554101, МФО 820172, р/р 31257392105402 в ДКС України.

Призначення платежу: благодійні внески на наукову діяльність економічного факультету від_______.Контактна інформація

Місце проведення:
Національний університет «Острозька академія»
За довідками звертатися:
Галецька Тетяна Іванівна
Тел:
(067) 746-32-71
E-mail:
tanya.galetska@oa.edu.ua
Адреса:
35800, м.Острог, вул. Семінарська, 2

Архів конференцій
Рік:
Програма:
Тези:Додатково
Сайт бібліотеки:
Сайт університету:
Система управління конференціями:
Система управління методичним забезпеченням: